Dansk folkedragtforum


Historien bag studiesamlingen
I Agnes Jørgensen og Gitte Nødskovs tid som formænd for dragtudvalget i Landsforeningen Danske Folkedansere, fik foreningen foræret få gamle dragtdele.
Men da Frederiksborg Statsskoles Folkedansere i 2001 ophørte, blev ideen med at oprette en studiesamling født. I foreningen fandtes en stor samling af dragter og dragtdele, som var indsamlet af Nanna Gandil og hendes mor.
Nanna Gandil var ansat som håndarbejdslærer på skolen fra 1922 og forblev lærer på skolen i mere end 40 år. Hun var ivrig folkedanser og var med til at starte foreningen Frederiksborg Statsskoles Folkedansere, som ophørte efter mere end 60 år.
Foreningens samling af dragter og dragtdele, ca. 300 stykker, blev for en stor dels vedkommende, overdraget til Nordsjællandsk Folkemuseum, og en anden del blev ved Anna-Margrethe Jonssons mellemkomst overdraget til Landsforeningen Danske Folkedansere.
Den del af samlingen, som Landsforeningen blev tilgodeset med, blev sorteret, mærket og registreret af Gitte Nødskov, Lisbeth Green og Anna-Margrethe Jonsson og resulterede i, at der kunne etableres en anselig studiesamling i Landsforeningens regi. 
Samlingen blev overdraget til Landsforeningen i begyndelsen af 2002. Alle delene er behørigt pakket i syrefri kasser og syrefrit papir.
Ved dragtudvalgets temadag den 29.3.2003 blev samlingen 1. gang præsenteret for amternes dragtudvalg.
Samlingen er, siden den formidable donation fra Frederiksborg Statsskoles Folkedansere, vokset støt både ved hjælp af yderligere donationer og indkøb på auktioner, således at den nu i 2018 består af næsten 800 dele fordelt i  museumskasser.
Samlingen bliver flittigt brugt på Landsforeningens kurser både på grundkursus og på Tema kursus, hvor den er en uvurderlig del af dragtarbejdet.

I 2024 blev studiesamlingen overdraget til Dansk Folkedragtforum der forsat vil bruge samlingen til Grund- og Tema kurser.


Se den her